okładka
okładka
strona główna w numerze kluby rowerowe kalendarium forum razem na rower galeria czytelników w następnym numerze regulaminy konkursów archiwum o nas redakcja reklama prenumerata sieć sprzedaży

skomentuj »
n.p.m.
partnerzy

trasymasy.pl

sportportal.pl

twojmedyk.pl

Reklama

pierwszy rower
strona główna >> 5/2014 >> Czy można jechać w delegację na rowerze?

poradniki

Nim będzie za późno

Zapewne pamiętacie te chwile, gdy Wasz rower był zupełnie nowy.  Jego lśniący lakier jeszcze nie nosił śladów po przebytych... »

Kalejdoskop >> Dręczy mnie pytanie


Czy można jechać w delegację na rowerze?

 

Coraz więcej osób jeździ do pracy rowerem. Wielu pracodawców coraz życzliwiej patrzy na takie osoby. Nie wypłacają jeszcze premii, jak we Francji czy Holandii, ale może wypłacą chociaż zwrot kosztów podróży służbowej? Przecież na krótkich dystansach ma to głęboki sens, a z drugiej strony – rower to maszyna, która się zużywa. I wbrew potocznej opinii pali. Nie benzynę, gaz czy ropę, ale kalorie, które rowerzysta musi ponadprogramowo przyjąć. Czy zatem możemy wybrać rower jako środek transportu w czasie podróży służbowej? I czy przysługuje wówczas zwrot kosztów transportu?

W przypadku pracodawców, stosujących przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167), należy mieć na uwadze, że zgodnie z § 3 ust. 1, do właściwości pracodawcy należy określenie rodzaju środka transportu właściwego do odbycia podróży służbowej. […] Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd […] samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy (§ 3 ust. 3 rozporządzenia). Wymienione w tym przepisie pojazdy korespondują z treścią art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414), w świetle którego, na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane, do celów służbowych, samochody osobowe, motocykle i motorowery niebędące własnością pracodawcy. Wydane na podstawie art. 34a ust. 2 tej ustawy, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.) określa wysokość maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu, zróżnicowaną ze względu na rodzaj pojazdu i pojemność skokową silnika. Ustalone przez pracodawcę, na podstawie ww. przepisów, stawki za jeden kilometr przebiegu stanowią podstawę do obliczenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej odbytej prywatnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem (§ 3 ust. 4 rozporządzenia MPiPS). Z uwagi na powyższe przepisy omawianego rozporządzenia MPiPS nie przewidują możliwości wnioskowania przez pracownika odbycia podróży służbowej rowerem. […]

Więcej: czytaj w numerze „Rowertouru”